GG - Varie - LENA BROKER

Vai ai contenuti

       Agg. 25/03/2024
IMPORTO
MESE
DATA
PAG.
L.

1
2.875,00
APRILE 23
12/05/23
2.875,00
OK
2
2.875,00
APRILE 23
26/05/23
2.875,00
OK
3
2.875,00
APRILE 23
07/06/23
2.300,00
OK
4
2.875,00
MAGGIO 23
03/07/23
3.000,00
OK
5
2.875,00
MAGGIO 23
17/07/2023
2.825,00
OK
6
2.875,00
MAGGIO 23
28/07/2023
2.050,00
OK
7
2.875,00
GIUGNO 23
21/09/2023
2.500,00
02/10/23
OK
8
2.875,00
02/02/2024
3.000,00
02/02/24
OK
9
2.875,00
2.875,00
26/03/24
OK
10
2.875,00

2.875,00
11
2.875,00


12
2.875,00

GIO
20.000.00
Rimborso
27/09/2023
20.000,00
13/10/23
ok
GIO
15.000,00
Storno
19/12/2023
15.000,00
27/12/23
BON
GIO
15.000,00
Storno
22/01/2024GIA
15.000,00
Storno
01/03/2024
15.000,00

ok
GENNAIO 241

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Torna ai contenuti